Διεύθυνση καταστήματος

Πανεπιστημίου 65Α Αθήνα. Τκ: 10564

Τηλεφωνο: 2103216589, 2103213917

Email: mrmobi@outlook.com

Διεύθυνση υποκαταστήματος Πειραιά

Ακτή Ποσειδώνος 36 Πειραιά. Τκ: 18531

Τηλεφωνο: 2104113202

09:30 π.μ. - 18:00 μ.μ.
09:30 π.μ. - 20:00 μ.μ.
09:30 π.μ. - 18:00 μ.μ.
09:30 π.μ. - 20:00 μ.μ.
09:30 π.μ. - 20:00 μ.μ.
09:30 π.μ. - 15:00 μ.μ.
Κλειστά
08:00 π.μ. - 20:00 μ.μ.
08:00 π.μ. - 20:00 μ.μ.
08:00 π.μ. - 20:00 μ.μ.
08:00 π.μ. - 20:00 μ.μ.
08:00 π.μ. - 20:00 μ.μ.
10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.
10:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.